Α. Βιβλίο: Το πέρασμα (2010)

Τρία μονόπρακτα του Χάρη Κανδηλώρου (μαγνητοσκόπηση)