ΣΤ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΕΙΛ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΙΛ,  Αθήνα 11/3/2017 

Πρόεδρος στην Β΄ Συνεδρία

Συμμετοχή με την ανάγνωση του διηγήματος: "Ένα γράμμα" 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ μυθιστρήματος "ΦΟΝΤΟ ΑΠΟ ΩΧΡΑ" του Νίκου Μαρκέα στο Αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου, Αθήνα 15/3/2017

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΙΛ,  Αθήνα 19/5/2013 

στο πλαίσιο του 39ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου

Συμμετοχή με την ανάγνωση του διηγήματος: "Οι μικροί θεοί"

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΙΛ,  Αθήνα 19/5/2012 

στο πλαίσιο του 39ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου

Συμμετοχή με την ανάγνωση του διηγήματος: "Ο Δι-φτερίτης"

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________