Ζ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΑΚΗ ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΥ

Τόμος 4ος της "Βιβλιοθήκης Κανδηλώρου"

Τίτλος: "Σημειώσεις από την ζωήν μου"  

Η "Βιβλιοθήκη Κανδηλώρου" εγκαινιάστηκε το 1921 από τον λόγιο Τάκη Κανδηλώρο (παππού μου). 

Ο 1ος τόμος ήταν "ο Γρηγόριος ο 5ος" το 1921 , ο 2ος τόμος "ο Αρματωλισμός της Πελοποννήσου" το 1924 & ο 3ος "η Φιλική Εταιρία"  το 1926.

Μετά από 93 χρόνια βλέπει το φως τώρα ο 4ος τόμος. 

Το κείμενο αυτό προέρχεται από ανέκδοτο χειρόγραφο γραμμένο μεταξύ του 1916 και του 1921 από τον Τάκη Κανδηλώρο. Αφορά την παιδική ζωή του, πολλά γεγονότα της οικογένειας Κανδηλώρου και στην συνέχεια την δράση του σαν φοιτητή της Νομικής, δημοσιογράφου και ιστορικού συγγραφέα. 

Το βιβλίο κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή ελεύθερα στο δίκτυο. Κείμενο 450 σελίδων πολυτονικό στην καθαρεύουσα, διανθισμένο με 650 φωτογραφίες, οι μισές από τις οποίες είναι ανέκδοτες; από το προσωπικό οικογενειακό αρχείο Κανδηλώρου.